Platform
HaDavar
Corellistraat 418
5048 ET Tilburg
hadavar@solcon.nlHet Platform

SV 6000
Proeve van
Nederlandse Vertaling van
De Schriften

Du Tillet Mattityahu

Aanbevolen

Links

In het Platform HaDavar is een klein aantal leden bezig met verschillende projecten, die alle beogen het in het Nederlands beschikbaar maken van de tekst van de Schriften, waarin de geopenbaarde Namen van de Schepper en de Mashiach worden teruggebracht en tevens meer recht gedaan wordt aan andere Hebreeuwse namen en termen benevens het Hebreeuwse gedachtengoed.

Zo wordt er gewerkt aan:

  • een bewerking van een deel van de Statenvertaling: SV 6000;

  • aan een vertaling van het Du Tillet Hebreeuws Goede Nieuws naar Mattityahu (Mattheüs evangelie).


Overwogen wordt om de nieuwe Engelstalige Hebraic-Roots Version Complete Bible vertaling van dr. James S. Trimm ook in het Nederlands over te zetten.

Alles geschiedt op persoonlijke titel en zonder winstoogmerk.

Nieuwe leden, vooral met kennis van Hebreeuws en/of Aramees, zijn van harte welkom.


!!! NIEUW !!!


De weg terug

De weg terug
Een heroriëntatie
door
Boaz Nieuwhof